پکیج عروس سالن زیبایی هاله

۱,۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ تومان
%۵۶ تخفیف

اصلاح موی مردانه پیرایش ماندگار

۲۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰ تومان
%۶۰ تخفیف

اپیلاسیون کل بدن سالن آرایشی کهبد

۱۰۰,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰ تومان
%۳۵ تخفیف

پکیج عروس سال سالن آرایشی سی تو

۸۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ تومان
%۲۵ تخفیف

میکاپ, شنیون سالن زیبایی شیلا

۳۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

اصلاح مو پیرایش مهرداش

۳۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

اصلاح و پاکسازی صورت سالن زیبایی گل رز

۳۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰ تومان
%۸۰ تخفیف

اصلاح صورت با شمع سالن زیبایی گل رز

۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ تومان
%۸۰ تخفیف

کوتاهی مو سالن زیبایی گل رز

۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ تومان
%۸۰ تخفیف

بافت مو سالن زیبایی گل رز

۱۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰ تومان
%۸۰ تخفیف

اصلاح و شستشوی مو پیرایش داریوش

۳۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان
%۳۴ تخفیف

کوتاهی مو سالن زیبایی ساناز

۲۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰ تومان
%۸۰ تخفیف

کاشت ناخن سالن زیبایی ساناز

۱۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ تومان
%۷۰ تخفیف

میکاپ یا شینیون سالن زیبایی ساناز

۱۴۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ تومان
%۸۰ تخفیف

لیفت ابرو سالن زیبایی سپید

۱۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

اصلاح صورت سالن زیبایی ساناز

۲۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰ تومان
%۸۰ تخفیف

ویتامینه مو سالن زیبایی ساناز

۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ تومان
%۸۰ تخفیف

مانیکور و پدیکور سالن زیبایی سپید

۳۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰ تومان
%۷۴ تخفیف

لیفت و لمینت مژه سالن زیبایی سپید

۱۲۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

میکاپ و شنیون VIP سالن زیبایی آنیل

۶۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان
%۶۰ تخفیف

کوتاهی مو سالن زیبایی هاله

۶۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ تومان
%۵۸ تخفیف

لیفت و لمینت مژه سالن زیبایی هاله

۱۵۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

کاشت مژه سالن زیبایی هاله

۲۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان
%۵۳ تخفیف

اصلاح صورت سالن زیبایی هاله

۲۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

لمینت ابرو سالن زیبایی آنیل

۳۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان
%۷۰ تخفیف

شینیون سالن زیبایی قصر هنر

۱۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ تومان
%۶۷ تخفیف

لیفت و لمینت مژه سالن زیبایی آنیل

۳۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان
%۸۰ تخفیف

اصلاح ابرو سالن زیبایی هاله

۲۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

میکاپ سالن زیبایی هاله

۲۵۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ تومان
%۷۰ تخفیف

شینیون سالن زیبایی هاله

۲۵۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ تومان
%۷۰ تخفیف

پکیج عروس سالن زیبایی ریحانه

۱,۲۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

پاکسازی پوست سالن زیبایی هاله

۱۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان
%۷۰ تخفیف

ویتامینه مو سر سالن زیبایی هاله

۱۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان
%۷۰ تخفیف

میکاپ سالن زیبایی پرنسس

۲۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

میکاپ, شینیون سالن زیبایی پرنسس

۳۵۰,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰ تومان
%۳۰ تخفیف

میکاپ, شینیون VIP سالن زیبایی ریحانه

۲۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

پکیج عروس VIP سالن زیبایی ریحانه

۱,۵۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

میکاپ, شینیون سالن زیبایی رنگین کمان

۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

میکاپ, شینیون سالن زیبایی فانان

۳۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

پاکسازی پوست آرایشگاه بیتا محمدزاده

۹۸,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

کوتاهی مو آرایشگاه بیتا محمدزاده

۴۸,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

موخوره گیری سالن زیبایی قصر هنر

۱۰۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ تومان
%۶۵ تخفیف

میکاپ سالن زیبایی قصر هنر

۱۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ تومان
%۶۷ تخفیف

کراتینه مو سالن زیبایی قصر هنر

۴۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان
%۸۰ تخفیف

انواع بافت مو سالن زیبایی ریحانه

۲۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰ تومان
%۸۰ تخفیف

حلزون تراپی سالن زیبایی ناهید

۸۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ تومان
%۵۷ تخفیف

براشینگ مو سالن زیبایی رنگین کمان

۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

پکیج عروس سالن زیبایی رنگین کمان

۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

کوتاهی مو سالن زیبایی رنگین کمان

۴۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

میکرو بلیدینگ ابرو سالن زیبایی رنگین کمان

۳۵۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

پاکسازی پوست سالن زیبایی رنگین کمان

۵۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ تومان
%۳۰ تخفیف

اصلاح ابرو سالن زیبایی رنگین کمان

۳۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

اپیلاسیون کل بدن سالن زیبایی رنگین کمان

۱۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

لمینت ابرو سالن آرایشی چهره رنگی

۱۵۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان
%۴۷ تخفیف

کاشت مژه هیدن سالن آرایشی کهبد

۸۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان
%۴۴ تخفیف

کاشت مژه سالن آرایشی چهره رنگی

۱۵۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

پکیج عروس VIP سالن آرایشی سی تو

۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
%۳۹ تخفیف

کاشت مژه سالن آرایشی سی تو

۶۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

میکروبلیدینگ ابرو سالن زیبایی نگین رو

۵۰۰,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰ تومان
%۴۵ تخفیف

اصلاح موی سر پیرایش باربد

۲۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ تومان
%۲۵ تخفیف

کوتاهی مو سالن زیبایی فانان

۴۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

اصلاح ابرو و صورت سالن زیبایی فانان

۳۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

پارافین تراپی سالن زیبایی ریحانه

۸۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف