آموزش فتوشاپ آموزشگاه اسرار سنجش

۱۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ تومان
%۹۰ تخفیف

آموزش اکسل آموزشگاه اسرار سنجش

۱۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ تومان
%۹۰ تخفیف

آموزش تری دی مکس آموزشگاه اسرار سنجش

۱۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ تومان
%۸۱ تخفیف

آموزش رباتیک برای کودکان آموزشگاه اسرار سنجش

۱۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ تومان
%۹۰ تخفیف

آموزش برنامه نویسی اندروید, جاوا آموزشگاه اسرار سنجش

۲۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان
%۸۸ تخفیف

آموزش حسابداری, بازاریابی شبکه ای آموزشگاه اسرار سنجش

۲۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان
%۸۸ تخفیف

آموزش طراحی وب سایت آموزشگاه اسرارسنجش

۲۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان
%۸۸ تخفیف

آموزش برق صنعتی آموزشگاه اسرارسنجش

۲۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان
%۸۸ تخفیف

آموزش الکترونیک صنعتی آموزشگاه اسرار سنجش

۲۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان
%۸۸ تخفیف

آموزش طراحی برد های الکترونیک آموزشگاه اسرار سنجش

۲۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان
%۸۸ تخفیف

آموزش ARM آموزشگاه رادمان

۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ تومان
%۸۰ تخفیف

آموزش AVR آموزشگاه رادمان

۶۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ تومان
%۸۰ تخفیف

آموزش الکترونیک آموزشگاه رادمان

۶۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ تومان
%۸۰ تخفیف

آموزش PLC مقدماتی آموزشگاه رادمان

۸۰,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ تومان
%۸۰ تخفیف

آموزش PLC پیشرفته آموزشگاه رادمان

۸۰,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ تومان
%۸۰ تخفیف

آموزش آردوینو آموزشگاه رادمان

۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ تومان
%۸۰ تخفیف

آموزش ریاضی پیش دبستانی مستقل معنا

۲۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان
%۹۰ تخفیف

آموزش چرتکه پیش دبستانی معنا

۲۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان
%۹۰ تخفیف

کلاس های آموزش علوم پیش دبستانی مستقل معنا

۲۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان
%۹۰ تخفیف

آموزش رباتیک پیش دبستانی مستقل معنا

۲۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان
%۹۰ تخفیف

آموزش دروس تحصیلی پایه اول تا ششم پیش دبستانی مستقل معنا

۲۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ تومان
%۸۵ تخفیف

کلاس های آموزشی مادر و کودک پیش دبستانی مستقل معنا

۱۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان
%۸۰ تخفیف

آموزشی خلاقیت پیش دبستانی معنا

۱۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ تومان
%۸۰ تخفیف

آموزش زبان آلمانی کانون زبان خیام

۹۵,۰۰۰ ۹,۵۰۰ تومان
%۹۰ تخفیف

آموزش زبان عربی کانون زبان خیام

۹۵,۰۰۰ ۹,۵۰۰ تومان
%۹۰ تخفیف

آموزش زبان فرانسه کانون زبان خیام

۹۵,۰۰۰ ۹,۵۰۰ تومان
%۹۰ تخفیف

آموزش زبان انگلیسی (نوجوانان) کانون زبان خیام

۱۸۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان
%۲۰ تخفیف

آموزش زبان انگلیسی (بزرگسالان) کانون زبان خیام

۲۲۰,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰ تومان
%۹۰ تخفیف

آموزش زبان انگلیسی پیش دبستانی معنا

۲۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان
%۹۰ تخفیف

آموزش طراحی آموزشگاه دکتر حسابی

۳۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

آموزش کاربردی مواد سالن زیبایی رنگین کمان

۱,۲۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ تومان
%۳۴ تخفیف

آموزش کاشت ناخن زیبایی رنگین کمان

۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ تومان
%۶۰ تخفیف

آموزش میکاپ سالن زیبایی رنگین کمان

۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ تومان
%۳۰ تخفیف

آموزش کوتاهی مو سالن زیبایی رنگین کمان

۶۰۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ تومان
%۲۵ تخفیف

آموزش خودآرایی سالن زیبایی پرنسس

۶۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ تومان
%۳۰ تخفیف

آموزش فن بیان و تکنیک سخنوری آموزشگاه موج نو

۳۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

آموزش فن بیان و مجری گری آموزشگاه موج نو

۳۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

میکس فیلم آموزشگاه موج نو

۴۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

آموزش خودآرایی سالن زیبایی رنگین کمان

۳۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ تومان
%۳۳ تخفیف

آموزش فیلمنامه نویسی آموزشگاه موج نو

۳۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

آموزش عکاسی آموزشگاه موج نو

۳۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

آموزش کارگردانی آموزشگاه موج نو

۴۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

آموزش بازیگری آموزشگاه موج نو

۴۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

آموزش نقاشی آموزشگاه ارغوان

۲۵۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ تومان
%۳۰ تخفیف

آموزش تصویربرداری آموزشگاه موج نو

۳۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

آموزش خطاطی آموزشگاه ارغوان

۲۵۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ تومان
%۳۰ تخفیف

آموزش طراحی آموزشگاه ارغوان

۲۵۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ تومان
%۳۰ تخفیف