سالن ماساژ رادمان

۵۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ تومان
%۳۰ تخفیف

حمام تبتی مه یاس

۱۰۵,۰۰۰ ۵۲,۵۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

ماساژ و حمام سنتی مه یاس

۱۱۰,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان
%۵۵ تخفیف

ماساژ سالن زیبایی هاله

۶۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان
%۶۷ تخفیف

حمام مغربی مه یاس

۹۰,۰۰۰ ۳۲,۴۰۰ تومان
%۶۴ تخفیف

ماساژ سالن زیبایی ناهید

۱۲۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ تومان
%۳۸ تخفیف

ماساژ سر و صورت سالن زیبایی ناهید

۳۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

ماساژ باشگاه کیمیا

۸۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

ماساژ لاغری سالن زیبایی ناهید

۵۰۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ تومان
%۳۰ تخفیف