بلفاروپلاستی مطب دکتر طباطبایی

۲۲۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان
%۵۵ تخفیف

پلاکسر بینی مطب دکتر طباطبایی

۱۸۰,۰۰۰ ۴۸,۶۰۰ تومان
%۷۳ تخفیف

برداشتن خال تخصصی مطب دکتر طباطبایی

۳۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰ تومان
%۸۰ تخفیف

مزوتراپی صورت یا مو مطب دکتر طباطبایی

۱۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ تومان
%۸۱ تخفیف

میکرودرم پوست مطب دکتر طباطبایی

۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ تومان
%۸۰ تخفیف

تزریق بوتاکس صورت مطب دکتر ثابت

۱۴۰,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ تومان
%۶۰ تخفیف

هیدرودرم پوست مطب دکتر ثابت

۱۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ تومان
%۸۱ تخفیف

مزوتراپی صورت یا مو مطب دکتر ثابت

۲۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ تومان
%۸۰ تخفیف

پاکسازی پوست سالن زیبایی ساناز

۶۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ تومان
%۸۰ تخفیف

پاکسازی صورت با دستگاه میکرودرم پیرایش داریوش

۶۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ تومان
%۵۹ تخفیف

پارافین تراپی سالن زیبایی آنیل

۶۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان
%۶۰ تخفیف

پکیج پاکسازی پوست مه یاس

۱۸۰,۰۰۰ ۵۷,۶۰۰ تومان
%۶۸ تخفیف

پاکسازی تخصصی پوست سالن زیبایی آنیل

۲۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ تومان
%۸۰ تخفیف