کیک بوکسینگ باشگاه کیمیا

۸۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

دوره ایروفیتنس در باشگاه کیمیا

۱۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

باشگاه بدنسازی حافظیه ویژه آقایان

۵۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ تومان
%۳۰ تخفیف

یوگا باشگاه صحرا

۱۱۰,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ تومان
%۷۰ تخفیف

ایروفیتنس باشگاه صحرا

۱۲۰,۰۰۰ ۳۲,۴۰۰ تومان
%۷۳ تخفیف

اسپینینگ باشگاه صحرا

۱۱۰,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ تومان
%۷۰ تخفیف

پیلاتس باشگاه صحرا

۱۱۰,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ تومان
%۷۰ تخفیف

بادی بیوتی باشگاه صحرا

۱۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ تومان
%۷۵ تخفیف

تی آر ایکس باشگاه صحرا

۱۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان
%۷۰ تخفیف

کارتینگ آزادی

۱۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

پیلاتس باشگاه کیمیا

۱۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

کونگ فو باشگاه کیمیا

۸۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

فوردی پرو باشگاه کیمیا

۱۵۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

تکواندو باشگاه کیمیا

۸۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

بادی پامپ باشگاه کیمیا

۱۲۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

TRX باشگاه کیمیا

۱۲۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

یوگا باشگاه کیمیا

۱۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

3X باشگاه کیمیا

۱۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

آمادگی جسمانی باشگاه کیمیا

۱۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

باشگاه تی آر ایکس حافظیه ویژه آقایان

۸۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

باشگاه کاراته حافظیه ویژه آقایان

۷۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان
%۳۵ تخفیف

تی آر ایکس, ایروبیک باشگاه ورزشی ساعت ورزش

۱۰۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ تومان
%۴۵ تخفیف