چلو خورشت فسنجان رستوران یکتا

۲۸,۰۰۰ ۱۶,۸۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

شیشلیک رستوران آرتیمان

۱۲۰,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ تومان
%۳۰ تخفیف

اکبر جوجه مخصوص رستوران یکتا

۲۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

چلو جوجه رستوران آرتیمان

۵۵,۰۰۰ ۲۶,۴۰۰ تومان
%۵۲ تخفیف

انواع نوشیدنی رست کافه

۱۵,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ تومان
%۲۰ تخفیف

دیزی رستوران روزگارای قدیم

۵۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰ تومان
%۴۲ تخفیف

آش رستوران روزگارای قدیم

۱۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

کوفته تبریزی رستوران روزگارای قدیم

۱۷,۰۰۰ ۱۰,۲۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

چلو کباب بختیاری مخصوص رستوران روزگارای قدیم

۴۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

بشقاب داغ مجموعه غذای لاوان

۱۷,۵۰۰ ۱۴,۹۰۰ تومان
%۱۵ تخفیف

انواع نوشیدنی سرد کافی شاپ آکورد

۱۲,۰۰۰ ۶,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

انواع قهوه کافی شاپ آکورد

۱۲,۰۰۰ ۶,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

انواع بستنی مخصوص کافی شاپ آکورد

۱۲,۰۰۰ ۶,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

کافی شاپ کافه رستوران اشرافی

۱۳,۰۰۰ ۷,۸۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

کباب ترکی مجموعه غذایی لاوان

۴۲,۰۰۰ ۳۵,۷۰۰ تومان
%۱۵ تخفیف

منو دمنوش و چای کافی شاپ آکورد

۱۲,۰۰۰ ۶,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

بستنی مخصوص کافی شاپ طهرون

۱۷,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰ تومان
%۳۵ تخفیف

بوفه صبحانه مهمانپذیر اسپینو

۱۶,۰۰۰ ۹,۶۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

غذاهای فرنگی مجموعه غذایی لاوان

۳۰,۵۰۰ ۲۶,۰۰۰ تومان
%۱۵ تخفیف

غذاهای سنتی کافه رستوران اشرافی

۱۶,۰۰۰ ۹,۶۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

رستوران خانه اسپاگتی

۳۰,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰ تومان
%۳۰ تخفیف

بوفه صبحانه مجموعه غذاهای ستنی آبشار

۴۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

دیزی رستوران اشرافی

۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان
%۱۰ تخفیف

منو کافه پلاس

۱۹,۰۰۰ ۱۵,۲۰۰ تومان
%۲۰ تخفیف

بستنی کافه پلاس

۱۸,۰۰۰ ۱۴,۴۰۰ تومان
%۲۰ تخفیف

آبمیوه کافه پلاس

۱۷,۰۰۰ ۱۳,۶۰۰ تومان
%۲۰ تخفیف

انواع دمنوش کافه پلاس

۱۸,۰۰۰ ۱۴,۴۰۰ تومان
%۲۰ تخفیف

نوشیدنی ملیک شیک کافه پلاس

۱۸,۰۰۰ ۱۴,۴۰۰ تومان
%۲۰ تخفیف

انواع آیس پک کافه پلاس

۱۸,۰۰۰ ۱۴,۴۰۰ تومان
%۲۰ تخفیف

چلو کباب بلدرچین رستوران دهار

۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان
%۱۰ تخفیف

انواع اسپرسو کافه پلاس

۱۲,۰۰۰ ۹,۶۰۰ تومان
%۲۰ تخفیف

قهوه اسپرسو کافی شاپ هنرکارا

۹,۰۰۰ ۵,۴۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

صبحانه ایرانی کافی شاپ هنرکارا

۱۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰ تومان
%۳۰ تخفیف

صبحانه فرنگی کافی شاپ هنرکارا

۱۸,۰۰۰ ۱۲,۶۰۰ تومان
%۳۰ تخفیف

نوشیدنی میلک شیک کافی شاپ هنرکارا

۱۲,۰۰۰ ۷,۲۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

چلو کباب میکس رستوران رویایی کرگدن

۴۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

چلو جوجه رستوران رویایی کرگدن

۴۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

دیزی رستوران آرتیمان

۶۵,۰۰۰ ۴۵,۵۰۰ تومان
%۳۰ تخفیف

چلو مرغ رستوران یکتا

۲۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

چلو خورشت قیمه رستوران یکتا

۲۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

چلو خورشت قرمه سبزی رستوران یکتا

۲۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

چلو کباب رستوران یکتا

۲۶,۰۰۰ ۱۵,۶۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

بوفه صبحانه هتل سی برگ

۴۵,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ تومان
%۴۶ تخفیف

چلو گوشت رستوران آرتیمان

۱۲۰,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ تومان
%۳۰ تخفیف