بوفه صبحانه مهمانپذیر اسپینو

۱۶,۰۰۰ ۹,۶۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

بوفه صبحانه مجموعه غذاهای ستنی آبشار

۴۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

صبحانه ایرانی کافی شاپ هنرکارا

۱۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰ تومان
%۳۰ تخفیف

صبحانه فرنگی کافی شاپ هنرکارا

۱۸,۰۰۰ ۱۲,۶۰۰ تومان
%۳۰ تخفیف

بوفه صبحانه هتل سی برگ

۴۵,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ تومان
%۴۶ تخفیف