انواع نوشیدنی رست کافه

۱۵,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ تومان
%۲۰ تخفیف

انواع نوشیدنی سرد کافی شاپ آکورد

۱۲,۰۰۰ ۶,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

انواع قهوه کافی شاپ آکورد

۱۲,۰۰۰ ۶,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

انواع بستنی مخصوص کافی شاپ آکورد

۱۲,۰۰۰ ۶,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

کافی شاپ کافه رستوران اشرافی

۱۳,۰۰۰ ۷,۸۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

منو دمنوش و چای کافی شاپ آکورد

۱۲,۰۰۰ ۶,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

بستنی مخصوص کافی شاپ طهرون

۱۷,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰ تومان
%۳۵ تخفیف

منو کافه پلاس

۱۹,۰۰۰ ۱۵,۲۰۰ تومان
%۲۰ تخفیف

بستنی کافه پلاس

۱۸,۰۰۰ ۱۴,۴۰۰ تومان
%۲۰ تخفیف

آبمیوه کافه پلاس

۱۷,۰۰۰ ۱۳,۶۰۰ تومان
%۲۰ تخفیف

انواع دمنوش کافه پلاس

۱۸,۰۰۰ ۱۴,۴۰۰ تومان
%۲۰ تخفیف

نوشیدنی ملیک شیک کافه پلاس

۱۸,۰۰۰ ۱۴,۴۰۰ تومان
%۲۰ تخفیف

انواع آیس پک کافه پلاس

۱۸,۰۰۰ ۱۴,۴۰۰ تومان
%۲۰ تخفیف

انواع اسپرسو کافه پلاس

۱۲,۰۰۰ ۹,۶۰۰ تومان
%۲۰ تخفیف

قهوه اسپرسو کافی شاپ هنرکارا

۹,۰۰۰ ۵,۴۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

نوشیدنی میلک شیک کافی شاپ هنرکارا

۱۲,۰۰۰ ۷,۲۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف