چلو خورشت فسنجان رستوران یکتا

۲۸,۰۰۰ ۱۶,۸۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

شیشلیک رستوران آرتیمان

۱۲۰,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ تومان
%۳۰ تخفیف

اکبر جوجه مخصوص رستوران یکتا

۲۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

چلو جوجه رستوران آرتیمان

۵۵,۰۰۰ ۲۶,۴۰۰ تومان
%۵۲ تخفیف

دیزی رستوران روزگارای قدیم

۵۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰ تومان
%۴۲ تخفیف

آش رستوران روزگارای قدیم

۱۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

کوفته تبریزی رستوران روزگارای قدیم

۱۷,۰۰۰ ۱۰,۲۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

چلو کباب بختیاری مخصوص رستوران روزگارای قدیم

۴۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

غذاهای فرنگی مجموعه غذایی لاوان

۳۰,۵۰۰ ۲۶,۰۰۰ تومان
%۱۵ تخفیف

غذاهای سنتی کافه رستوران اشرافی

۱۶,۰۰۰ ۹,۶۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

دیزی رستوران اشرافی

۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان
%۱۰ تخفیف

چلو کباب بلدرچین رستوران دهار

۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان
%۱۰ تخفیف

چلو کباب میکس رستوران رویایی کرگدن

۴۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

چلو جوجه رستوران رویایی کرگدن

۴۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

دیزی رستوران آرتیمان

۶۵,۰۰۰ ۴۵,۵۰۰ تومان
%۳۰ تخفیف

چلو مرغ رستوران یکتا

۲۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

چلو خورشت قیمه رستوران یکتا

۲۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

چلو خورشت قرمه سبزی رستوران یکتا

۲۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

چلو کباب رستوران یکتا

۲۶,۰۰۰ ۱۵,۶۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

چلو گوشت رستوران آرتیمان

۱۲۰,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ تومان
%۳۰ تخفیف