بدنسازی با دستگاه باشگاه فرهاد (آقایان)

۱۲۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ تومان
%۶۰ تخفیف

پکیج عروس سال سالن آرایشی سی تو

۸۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ تومان
%۲۵ تخفیف

عکاسی همراه با نورپردازی آتلیه ترمه بانو

۴۵,۰۰۰ ۹,۰۰۰ تومان
%۸۰ تخفیف

پکیج عروس VIP سالن آرایشی سی تو

۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
%۳۹ تخفیف

کاشت مژه سالن آرایشی سی تو

۶۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف