اپیلاسیون کل بدن سالن آرایشی کهبد

۱۰۰,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰ تومان
%۳۵ تخفیف

دیزی رستوران روزگارای قدیم

۵۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰ تومان
%۴۲ تخفیف

آش رستوران روزگارای قدیم

۱۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

کوفته تبریزی رستوران روزگارای قدیم

۱۷,۰۰۰ ۱۰,۲۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

چلو کباب بختیاری مخصوص رستوران روزگارای قدیم

۴۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

کاشت مژه هیدن سالن آرایشی کهبد

۸۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان
%۴۴ تخفیف