آموزش فتوشاپ آموزشگاه اسرار سنجش

۱۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ تومان
%۹۰ تخفیف

آموزش اکسل آموزشگاه اسرار سنجش

۱۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ تومان
%۹۰ تخفیف

آموزش تری دی مکس آموزشگاه اسرار سنجش

۱۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ تومان
%۸۱ تخفیف

آموزش رباتیک برای کودکان آموزشگاه اسرار سنجش

۱۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ تومان
%۹۰ تخفیف

آموزش برنامه نویسی اندروید, جاوا آموزشگاه اسرار سنجش

۲۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان
%۸۸ تخفیف

آموزش حسابداری, بازاریابی شبکه ای آموزشگاه اسرار سنجش

۲۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان
%۸۸ تخفیف

آموزش طراحی وب سایت آموزشگاه اسرارسنجش

۲۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان
%۸۸ تخفیف

آموزش برق صنعتی آموزشگاه اسرارسنجش

۲۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان
%۸۸ تخفیف

آموزش الکترونیک صنعتی آموزشگاه اسرار سنجش

۲۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان
%۸۸ تخفیف

آموزش طراحی برد های الکترونیک آموزشگاه اسرار سنجش

۲۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان
%۸۸ تخفیف

آموزش ARM آموزشگاه رادمان

۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ تومان
%۸۰ تخفیف

آموزش AVR آموزشگاه رادمان

۶۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ تومان
%۸۰ تخفیف

آموزش الکترونیک آموزشگاه رادمان

۶۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ تومان
%۸۰ تخفیف

آموزش PLC مقدماتی آموزشگاه رادمان

۸۰,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ تومان
%۸۰ تخفیف

آموزش PLC پیشرفته آموزشگاه رادمان

۸۰,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ تومان
%۸۰ تخفیف

آموزش آردوینو آموزشگاه رادمان

۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ تومان
%۸۰ تخفیف

آموزش زبان آلمانی کانون زبان خیام

۹۵,۰۰۰ ۹,۵۰۰ تومان
%۹۰ تخفیف

آموزش زبان عربی کانون زبان خیام

۹۵,۰۰۰ ۹,۵۰۰ تومان
%۹۰ تخفیف

آموزش زبان فرانسه کانون زبان خیام

۹۵,۰۰۰ ۹,۵۰۰ تومان
%۹۰ تخفیف

آموزش زبان انگلیسی (نوجوانان) کانون زبان خیام

۱۸۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان
%۲۰ تخفیف

آموزش زبان انگلیسی (بزرگسالان) کانون زبان خیام

۲۲۰,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰ تومان
%۹۰ تخفیف

پینت بال باشگاه مستر

۱۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰ تومان
%۹۰ تخفیف