باشگاه بدنسازی حافظیه ویژه آقایان

۵۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ تومان
%۳۰ تخفیف

اصلاح مو پیرایش مهرداش

۳۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

باشگاه تی آر ایکس حافظیه ویژه آقایان

۸۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

باشگاه کاراته حافظیه ویژه آقایان

۷۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان
%۳۵ تخفیف

پینت بال باشگاه آیریس

۱۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰ تومان
%۹۰ تخفیف