پکیج عروس سالن زیبایی هاله

۱,۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ تومان
%۵۶ تخفیف

کوتاهی مو سالن زیبایی هاله

۶۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ تومان
%۵۸ تخفیف

لیفت و لمینت مژه سالن زیبایی هاله

۱۵۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

آموزش خودآرایی سالن زیبایی پرنسس

۶۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ تومان
%۳۰ تخفیف

کاشت مژه سالن زیبایی هاله

۲۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان
%۵۳ تخفیف

اصلاح صورت سالن زیبایی هاله

۲۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

اصلاح ابرو سالن زیبایی هاله

۲۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ تومان
%۵۰ تخفیف

میکاپ سالن زیبایی هاله

۲۵۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ تومان
%۷۰ تخفیف

شینیون سالن زیبایی هاله

۲۵۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ تومان
%۷۰ تخفیف

پاکسازی پوست سالن زیبایی هاله

۱۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان
%۷۰ تخفیف

ماساژ سالن زیبایی هاله

۶۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان
%۶۷ تخفیف

ویتامینه مو سر سالن زیبایی هاله

۱۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان
%۷۰ تخفیف

میکاپ سالن زیبایی پرنسس

۲۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

میکاپ, شینیون سالن زیبایی پرنسس

۳۵۰,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰ تومان
%۳۰ تخفیف

آموزش نقاشی آموزشگاه ارغوان

۲۵۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ تومان
%۳۰ تخفیف

آموزش خطاطی آموزشگاه ارغوان

۲۵۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ تومان
%۳۰ تخفیف

آموزش طراحی آموزشگاه ارغوان

۲۵۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ تومان
%۳۰ تخفیف