شیشلیک رستوران آرتیمان

۱۲۰,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ تومان
%۳۰ تخفیف

چلو جوجه رستوران آرتیمان

۵۵,۰۰۰ ۲۶,۴۰۰ تومان
%۵۲ تخفیف

چلو کباب بلدرچین رستوران دهار

۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان
%۱۰ تخفیف

کارتینگ آزادی

۱۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف

دیزی رستوران آرتیمان

۶۵,۰۰۰ ۴۵,۵۰۰ تومان
%۳۰ تخفیف

چلو گوشت رستوران آرتیمان

۱۲۰,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ تومان
%۳۰ تخفیف